10-K

'10 -K 'nedir?

Bir 10-K, kapsamlı bir şirket olup, şirketin tarihi, organizasyon yapısı, özkaynakları, varlıkları, hisse başına kazançları, bağlı kuruluşları vb. bir şirket performansının özet raporu, her yıl Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulmalıdır. Tipik olarak, 10-K, yıllık rapora kıyasla çok daha fazla ayrıntı içerir. Şirket geçmişi, organizasyon yapısı, özkaynak, holding, hisse başına kazanç, yan kuruluşlar, vb. Gibi bilgileri içerir.

BROKING AOW <10 -K '

10 K, mali yılın bitimini izleyen 60 gün içinde (90 gün gerekiyordu) teslim edilmelidir.
10-K = Yıllık
10-Q = Üç Aylık