25 Yatırımlar: Para Piyasası

Para piyasası tahvil piyasasının aksine sabit getirili menkul kıymetlerle ilgileniyor. Temel fark, para piyasasının kısa vadeli borç ve para araçlarında işlem yapmasıdır. Bir başka deyişle, para piyasası araçları, bir yıldan az bir sürede olgunlaşan ve çok sıvı olan borç biçimidir.

Bu, yeterince basit geliyor, neden daha fazla broker size para piyasası menkul kıymetleri satın alma olanağı sunmuyor? Bunun nedeni, para piyasası menkul kıymetlerinin çok yüksek mezheplerde ticaret yapması, ortalama yatırımcının kendilerine erişimi kısıtlamasıdır. Perakende yatırımcıların kazanç elde etmenin en kolay yolu, para piyasası yatırım fonu veya bir para piyasası banka hesabıdır. Bu hesaplar ve fonlar, para piyasası kıymetlerini satın almak için binlerce yatırımcının varlıklarını birleştiriyor. (İlgili: Para Piyasası - Video)

Bazı yatırımcılar Hazine bonolarını ve diğer para piyasası araçlarını direkt olarak Merkez Bankası'ndan veya bu piyasalara doğrudan erişimi olan diğer büyük finansal kuruluşlardan satın alırlar. Para piyasasında birkaç farklı araç bulunmaktadır: mevduat sertifikaları, T-faturaları, ticari kağıt, bankacının kabulleri ve daha fazlası.

Amaçlar ve Riskler

Kurumsal yatırımcılar, para piyasasını uzunca bir süre güvenli bir cennet olarak kullandı. Para piyasası yatırım fonlarının ortaya çıkışı, bireysel yatırımcıların bir tasarruf hesabının veya diğer düşük riskli yatırımlarınkinden daha yüksek olan para piyasasının getiri oranlarına katılmalarına izin vermiştir. Bir para piyasası fonunun performansı ağırlıklı olarak faiz oranına bağlı; para piyasasındaki fonlara para koymanın en iyi zamanı, faiz oranlarının zirveye ulaştığı zamandır.

Para piyasası fonları, düşük riskli yatırımlardır; çünkü kısa vadeli devlet tahvillerine (T-faturaları) yatırım yapmakta ve yüksek saygın şirketler arasında yatırım yapmaktadırlar. Para piyasası fonlarının bir dezavantajı, banka hesaplarını kapsayan aynı federal menkul kıymet sigortası kapsamına girmemesi, bazı fonların özel şirketler aracılığıyla sigorta ettirmesi.

Nasıl Satın Alınır Ya Satılır
Bugün para piyasası fonları herhangi bir banka ya da aracı kurum aracılığıyla satın alınabilir. Doğrudan para piyasasına yatırım yapmak istiyorsanız, tam hizmet aracılık almalısınız, ancak bazen doğrudan devletten satın alabilirsiniz. Doğrudan para piyasasına yatırım yapmak, size $ 1, 000- $ 10, 000 arasında herhangi bir maliyetle başlayabilmesine rağmen, bir para piyasası fonuna asgari yatırım genellikle 500-1,000 $ civarındadır. (Para piyasasına derinlemesine bakmak için, Money Market Tutorial 'e bakın.

Güçlü Yönler

  • Para piyasası fonlarındaki kazançlar çoğunlukla devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yaptıkları için vergiden muaftır. Bununla birlikte, herhangi bir temettü vergiden muaftır.
  • İyi bir düşük riskli yatırım oldukları için, para piyasası fonları, borsalar düşerken, savunma amaçlı yatırımlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Zayıf Yönler

  • Bir para piyasası fonundaki getiriler bir tasarruf hesabındaki getirilerden daha yüksek olsa da, bunlar hala hisse senedi veya tahvil getirilerinden çok daha düşüktür.
  • Bazı para piyasası menkul kıymetleri çok pahalı (100.000 $ aralığında kolayca), bu da bireysel yatırımcıların bunları satın almayı zorlaştırıyor.

Üç Ana Kullanımı

  • Gelir Koruma
  • Sermaye Takdiri
  • Vergi Muaf Tasarrufları