25 Yatırım: Mortgage Destekli Menkul Kıymetler

Not: İpoteğe dayalı menkul kıymetler, 2007'de başlayan mali krizde merkezi bir rol oynadı ve milyonlarca dolar kaybetti ve Lehman Brothers'ı düşürdü ve dünya finansal piyasalarını canlandıracaktı.

"İpoteği Geçiş" veya "Geçiş Sertifikası" olarak da bilinen ipotek destekli bir güvenlik (MBS), bir grup ipotek grubuna bölünmemiş bir mülkiyetin mülkiyetini temsil eden bir yatırım aracıdır. Ana ipotek ve ana ipotek faiz MBS anapara ve faiz ödememek için kullanılır.