Uyum ve Doyum

'Uzlaşı ve Memnuniyet' TANIMI

İki tarafın bir tutanak, sözleşme veya başka bir yükümlülüğü bir miktar için veya orijinal tutarından farklı şartlarla sözleşme veya talep Anlaşma ve tatmin, mahkemeye getirilmeden önce yasal iddiaları halletmek için de kullanılır.

AŞAĞI ALACAKLAR 'Anlaşma ve Memnuniyet'

Anlaşma, şartlar üzerinde yapılan anlaşmadır ve memnuniyet anlaşmanın performansıdır. Bir mutabakat ve tatmin olduğunda ve performans (veya tatmin) idam edildiğinde, meseleyle ilgili tüm önceki iddialar söndürülür.
Borç müzakerelerinde, banka ile A Şirketi arasındaki orijinal kredi anlaşmasının revize edildiği (ödemeleri uzatarak veya bir faiz oranını düşürerek) bir anlaşma ve tatmin oluşabilir ve A Şirketi yeni şartları sunar. Herhangi bir nedenden dolayı A şirketi yeni şartları yerine getirmezse, anlaşmanın şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle orijinal sözleşmeden sorumlu olabilir.