Evlat edinen Kategoriler

'Kabul Eden Kategorilerin' TANIMI

Bireylerin deneme istekliliklerine dayanılarak sınıflandırılması yeni bir yenilik veya yeni ürün. Beş evlat edinen kategori var - yenilikçiler, erken benimseyenler, erken çoğunluk, geç çoğunluk ve geç kalmışlar. İlk kabul kategorisi sosyolog Everett Rogers tarafından 1962'de yayınlanan "Yeniliklerin Dağılımı" adlı simgesel kitabında tanımlandı.

KIRILMASI AŞAĞIDAKİ 'KABUL EDİCİ KATEGORİLER'

Rogers, erken evlat edinenlerin evlat edinen kategoriler arasında en yüksek derecede görüş liderliğine sahip olmaları ve gecikme olasılıklarının en eski ve en geleneksel olması gibi, benimseyen her kategorinin temel özelliklerini tespit etti. Evlat edinen kategori kavramı günümüz pazarlamasında, özellikle de devrim niteliğindeki yeni ürün veya hizmetlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.