Olumlu Sözleşme

'Olumlu Sözleşme' nedir?

Olumlu bir antlaşma, bir partinin bir şeyler yapmasını gerektiren bir söz veya sözleşme türüdür. Örneğin, ihraçcının yeterli miktarda sigortayı temin etmesini ya da denetlenmiş finansal tabloları sunmasını sağlayan bir tahvil sözleşmesi olumlu bir antlaşmadır.

AŞAĞIDAKİ Pozitif Sözleşme KESİLMESİ

Olumlu (veya olumlu) antlaşmalar, belirli varlıkları satmak gibi bir şey yapmamalarını gerektiren kısıtlayıcı (veya olumsuz) antlaşmalarla karşılaştırılabilir. Tahvil anlaşmalarında hem olumlu hem de kısıtlayıcı sözleşmeler hem ihraççı hem de kefalet sahibinin menfaatlerini korumak için kullanılır.