Toplayıcı

'Agregator' TANIMI

İkincil mortgage piyasasında yer alan ve finansal kuruluşlardan ipotek satın alan ve daha sonra ipotek desteğiyle bulanan menkul kıymetleri (MBS) seküritleştiren bir taraf. Agregatörler, daha düşük fiyatlarla bireysel ipotek satın alarak ve daha sonra, birikmiş MBS'yi daha yüksek bir primde satarak kazanç elde ederler.

AŞAĞI KESME 'Agregator'

Bir MBS satın almak, ipotek havuzları, bireysel ipotek gelir akışının kaynağını çeşitlendirdiği için, bireysel bir ipotek satın almasına kıyasla çok daha az riskli olma eğilimindedir.
Bazı ipotek yaratıcıları da ipotek havuzunun menkulleştirilmesi işlerinin doğal bir uzantısı olarak görülebileceğinden toptancı haline gelmektedir. Artı, bunu yaparsanız, ipotek oranlarının yükselmesi halinde, orijinallerin ipotekleri ikincil pazara satacağı genelde görüldüğü gibi, yaratıcıya düşen zararları sınırlar.