Nafak azınlığı

'Nafaka' TANIMI

Bir ayrılma veya boşanma sözleşmesi uyarınca bir eş veya eski eşin ödemeleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde her devlet, nafakaya nasıl ödendiği ve ödentiği konusunda kendi yasalarını koyar. Nafakaya ödül verilip verilemeyeceği, evliliğin uzunluğu, eşlerin göreli gelirleri ve eşlerin mali beklentileri gibi faktörler tarafından belirlenir.

AŞAĞI KAZANIN 'Nafaka'

Alıcı için, ödemeler vergiye tabi gelir olarak kabul edilir; Ödeme yapan kişi için, indirilebilir bir masrafdır. Nafaka, çocuk desteğiyle karıştırılmamalıdır. Nafaka ödemeleri, özellikle bir eşi veya eski eşini desteklemek için yapılır; çocuk nafakası ödemeleri, özellikle, bir veya daha fazla çocuğun ertelenmiş bir ilişki veya evlilikten gelmesi için yapılır. Ne nafaka ne de çocuk nafakası ödemeleri iflas ettirilemez.