Yay esnekliği

'Eksen Esnekliği' nedir? '999: Eksenel esneklik, bir değişkenin iki verilen noktalar arasındaki birine göre elastikiyetidir. İki değişken arasındaki ilişkiyi tanımlayan genel bir işlev olmadığında kullanılır. Yansımsal esneklik, bir eğride iki nokta arasındaki elastikiyet olarak da tanımlanır.

AŞAĞI KIRILMAZ 'Yay Esnekliği'

Talebin fiyat esnekliği, birim fiyat değişikliği için talep edilen miktar değişim yüzdesidir. Yansımsal esneklik, bir noktadan diğerine yapılan bir değişmeden ziyade, iki fiyat arasındaki ortalama değişimi ve iki fiyatı ortalaması arasındaki ilişkiyi hesaplar. Bu, iki nokta arasındaki eğrinin yayının ortalama esnekliğini sağlar. Dolayısıyla, "yay esnekliği" terimi