Otomatik Ek Sigortalı

'Otomatik Ek Sigortalı' tanımlaması

Otomatik olarak bir sigorta poliçesinde yer alan ek sigorta kapsamı. Otomatik ek sigortalı onay, poliçeye eklenir ve poliçe sahibinin, sigorta poliçesi kapsamında kapsanması gereken her bir partiyi listeden çıkarmaktan kaçınmasını sağlar.

KESİLME AŞAĞI 'Otomatik Ek Sigortalı'

Yükümlülük sigortası satın alan şirketler genellikle yükleniciler ve bir projeyle ilgilenen diğer taraflar için ek koruma talep ediyorlar. Bu ilave teminat, işletmeyi yüklenici tarafından üstlenilen faaliyetlerden kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğe karşı korumak amacıyla satın alınır. Ek koruma talepleri böylesine yaygın bir olay olduğundan, sigorta şirketleri otomatik kapsamı uygulamaya başlamıştır.

Sözleşmenin kontrol kapsamı, ek kapsam dahilindedir; sözleşme, sözleşmenin kendisi değil, onaylanır. Otomatik olarak ilave bir sigortalı onay, poliçe sahibinin kapsaması gereken tarafları kapsayan sigorta poliçesinin ekidir.

Otomatik ek sigortalı bir özellik taşıyan sigorta poliçeleri satın almak sadece poliçe sözleşmesinin kendisinin yakından incelenmesini değil aynı zamanda poliçe sahibinin taşeronluk yapan herhangi bir tarafla olan sözleşmelerini ne kadar iyi yönettiğinin incelenmesini gerektirir. Ticari bir genel sorumluluk sigortası poliçesi satın alan taşeron firma potansiyel olarak binlerce sigorta belgesi ile uğraşıyor olabilir. Poliçe sahibi, ilave sigortalı bir taraf olarak dahil edilmesi talebinde bulunan her taraf için yazılı bir sözleşme ya da sözleşme olup olmadığını bilmelidir.

Otomatik olarak ek teminat sağlayan sigorta şirketleri, poliçe sözleşmesinden doğabilecek iddialardan kendilerini korumak istemektedirler. Poliçe sahibi ile poliçeyle ilişkili herhangi bir ek taraf arasındaki anlaşmalar üzerinde durulacak ve poliçe sahibi ile diğer herhangi bir taraf arasındaki sözleşmelerin sigortacının herhangi bir kapsamı genişletmesini şart koşup getirmediğini araştırmaya çalışacaklardır. Bu, ek sigorta onaylarının, sağladıkları varsayıldığı kapsama alanını sağladığını varsaymışlarsa, poliçe sahipleri için maddi sıkıntılara neden olabilir.