[SET:categorytr]

'Satın Alma' TANIMI

Bir borç veren tarafından piyasa faiz oranının üzerinde bir kredi için borçlu veya ipotek brokerine ödenen puanlar. Puanlar borçluya ödenince bir indirgeme olarak bilinir ve kredi uzlaşma masraflarını karşılamak için kullanılmalıdır. Noktalar ipotek ödendiğinde, verim spread prim olarak bilinir ve komisyoncu tazminat bir parçasıdır.

Bir satın alma "negatif puan" olarak da bilinir.

KAZANAN AŞAĞI 'Satın Alma'

Daha yüksek bir faiz oranı karşılığında bir indirim almak borçlu için ekonomik açıdan avantajlı olabilir - eğer borç alan kısa süre ipoteği beklemek isterse zaman. Cep dışı kredi uzlaşma masraflarındaki azalma, kısa vadede ödenecek artan faizi mahsup edebilir. Alış-veriş ve satın alımlar ya da olumlu ve olumsuz puanlar içeren herhangi bir ipotek senaryosunda kapsamlı bir analiz yapılmalıdır.