Çarpışma Sigortası

'Çarpışma Sigortası' nedir?

Çarpışma sigortası, bir tür otomatik sigorta kapsamındadır. Çarpışma Sigortası, sigortalıyı şahsi otomobilinde sigortalı şoförün hatasından kaynaklanan herhangi bir hasar için tazmin edecektir. Bu tür bir sigorta genellikle bir temel politikanın bir uzantısı olarak eklenir.

AŞAĞI KESME 'Çarpışma Sigortası'

Adından da anlaşılacağı gibi, Çarpışma Sigortası sigortalıyı gerçek bir çarpışmadan hasar göremez. Hırsızlık veya vandalizmden kaynaklanan zararları kapsamaz. Ayrıca, diğer şoförün hatalı olması durumunda başka bir şoförün poliçesinden ödenen zararları da kapsamaz.