Konvertibl Hedge

'Cabrio Kaçak' TANIMI

Şirketin dönüştürülebilir tahvil veya tahvillerinde uzun pozisyondan ve temel ortak hisse senetlerindeki aynı anda kısa pozisyonundan oluşan bir ticaret stratejisi. Cabrio hedge stratejisi, piyasa tarafsız olarak tasarlanırken, yalnızca dönüştürülebilir tahvil veya tahvilin tek başına tutulmasıyla elde edilecek olanlardan daha yüksek bir getiri elde ediliyor. Bu stratejinin en önemli şartı, satılan kısa satıĢ sayısının, tahvil veya tahvilin dönüĢtürülerek elde edilecek hisse sayısına eşit olmasıdır.

AŞAĞI KARŞILAŞTIRMALI 'Cabrio Korunması'

Konvertibl hedge stratejisinin gerekçesi şöyledir: eğer hisse senedi yatay seyrediyorsa veya az değişirse, yatırımcı konvertibl güvenlik artı faizle faiz alır kısa vadeli satış hasılatlarından (kısa vadeli payları ve marj gereksinimlerini ödünç almak için yapılan herhangi bir maliyetten daha az). Hisse senetleri daha düşük seviyelerde işlem görürse, kısa vadeli hisse senedi pozisyonu karlı olur ve bu da hisse senedine dönüştürülebilir tahvil veya tahvil fiyatlarındaki düşüşleri dengeler. Tersine, borsa takdir ederse, kısa pozisyonda meydana gelen kayıp, çekilebilir güvenlikteki kazanç ile dengelenir.