Tasarruf Endeksi (COSI Endeksi)

'Tasarruf Maliyeti Endeksi - COSI Endeksi' nin Tanımı

Bazı ayarlanabilir faizli ipotek (ARM'ler) için kullanılan popüler bir endeks. Endeks, Golden West Financial Corporation'ın (GDW) federal sigortalı mevduat kurumu yan kuruluşlarının mevduat hesaplarındaki faiz oranlarının ağırlıklı ortalamasıdır (bazen tasarruf maliyeti olarak da adlandırılır). Bu bağlı kuruluşlar halen Dünya Tasarrufları adı altında faaliyet göstermektedir.
GDW, COSI'yi her takvim ayının son gününde hesaplar ve bunu takvim ayının on beşinci gününden önceki son iş gününde veya yakınında ilan eder.