Tahsis Stratejisi

'Dedication Strategy' TANIMI

Bir yatırım portföyünde öngörülen getirilerin tahmini gelecekteki yükümlülüklerle eşleştirilmesi için bir yöntem. Gelecekteki yükümlülüklerin karşılanmasını sağlamak için emeklilik fonları ve sigorta şirketi portföyünde sıklıkla bir özveri stratejisi kullanılır. Bir sigorta şirketi gibi bir kurum, gelecekteki yükümlülükleri tahmin edebilir ve beklenen yatırım kazançları aracılığıyla gelecekteki yükümlülükleri yerine getirmek için harcamalarını en aza indirmeye çalışır.
Portföy tutkusu, nakit akışı uyumu ve yapılandırılmış portföy stratejisi olarak da adlandırılır.

KESİLME AŞAĞI 'Tahsis Stratejisi'

Bir özveri stratejisi, nakit akış eşleştirmesini içerir; böylece yatırım kazançları, gelecekte öngörülen sermaye harcamaları için fon sağlayacaktır. Emeklilik fonları ve sigorta şirketleri, büyük olma eğiliminde olan gelecekteki yükümlülükleri oldukça doğru bir şekilde tahmin edebilir. Portföyleri genellikle, oldukça öngörülebilir kazançların öngörülen gelecekteki sermaye harcamaları ile eşleşmesini sağlayan, orta veya yüksek dereceli tahvil gibi düşük riskli, yatırım ağırlıklı menkul kıymetleri içerir.