Kâr Payı İndirme Modeli (DDM)

Tercih Edilen Stok Değeri
Ortak sermayeden farklı olarak, tercih edilen hisse senetleri sabit bir temettü ödemektedir. Bu nedenle, tercih edilen hisse senedinin değeri temettü indirimi modeli kullanılarak hesaplanabilir. Tercih edilen hisse senedinin değeri esas itibari ile kârın istenen getiri olduğu temettünün mevcut değeridür.

Formül 13. 1

Tercih edilen stok değeri

Newco'nun tercih ettiği hisse senetinin bir yatırımcıya yıllık hisse başına 8 dolar temettü ödediğini varsayalım. % 10'luk getiri göz önüne alındığında, Newco'nun tercih edilen hisse senedinin değeri nedir?
Cevap:

Newco'nun tercih edilen hisse senedinin değeri = ($ 8 / 0.10) = 80 $
Hisse Senedi Değeri

Çokça tercih edilen hisse senedi gibi, ortak hisse senedi sahipleri de temettü elde edebilirler. Bununla birlikte, hisse senedi için temettü tutarı garanti edilmez ve yıl bazında sabit bir tutar değildir. Bu nedenle, çeşitli zaman dilimlerinde temettüler kullanarak hisse senedini değerlendirebiliriz.

1. Bir yıllık Holding dönemi

Bir dönemlik bir holding dönemi düşünün, bu çerçevede, bir yatırımcı, bir yılın sonunda paylaşılan temettü ve hisse senedi fiyatını hem getiri oranına göre iskonto ederek alacaktır ortak öz sermaye üzerinde.
Bunu akılda tutarak, ortak stok değerini aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz:

Formül 13. 2

Örnek: 1 yıllık bir tutma süresi olan bir hisse senedinin değerini hesaplayın

Newco, hissedarlarının ortak hisse senedi, 0 Dolar ödemeyi beklemektedir. Bu yıl hisse başına 25. Yatırımcı, Newco'nun hisse senetlerinin seneyi 30 $ hisse ile kapatacağını öngörüyor. % 10'luk getiri göz önüne alındığında, Newco'nun hisse senedinin değeri nedir?
Cevap:

2. Birden fazla yıl tutma süresi

Verilen yatırımcılar, bir yıldan fazla bir süre için ortak bir hisse senedi tutabilirler; bu nedenle, bir stokun yatırımcının beklenen tutma süresi boyunca değerlenmesinde yarar vardır. Bu durumda, DDM modeli kullanılabilir.
Formül 13. 3

Ortak öz sermaye değeri

Örnek: Birden çok yıl

tutma dönemi olan bir hisse senedinin değerini hesaplayın Bir yatırımcı Newco'nun hisse senetlerini 2 yıl. Newco hissedarlarına ortak hisse senedi, 0 Dolar ödemeyi bekliyor. Önümüzdeki iki yıl boyunca her hisse için 25. Yatırımcı, Newco'nun hisse senetlerinin bu süre sonunda hisse başına 40 dolarlık bir hisse kapatabileceğini tahmin ediyor. % 10'luk bir getiri göz önüne alındığında, Newco'nun iki yıllık dönemin sonunda hisse senedinin değeri nedir?
Cevap:

3. Sonsuz Dönem DDM

Sonsuz dönem DDM'yi kullanarak ortak bir stok değerini hesaplamak için, hesaplama, sonsuz temettüler ile tercih edilen bir hisse senedini değerlendırirken olduğu gibi basitleştirilir.
Formül 13. 4

Burada k = dönüş oranı, g = büyüme oranı


Örnek: Sonsuz temettü ile ortak stok değerini hesaplayın

Newco, 0 $ ödemiştir.2004 yılında 25 yıllık temettü ve 0 TL ödemeyi bekliyor. 265 olarak gerçekleşti.% 6 büyüme oranı ve gerekli getiri oranı% 10 olduğu varsayılarak Newco'nun değerini hesapladı.
Cevap:

Şirketlerin Ortak Borsasını Normal Olmayan Büyümeyle Değerleme

Önemli bir büyüme yaşayan bir şirketin ortak bir hisse senedini değerlendirirken, çok yıllı bir holdingle birlikte ortak hisse senedini değerlemeye benzer bir yaklaşım izleriz dönem. Yaklaşımlardaki farklılık temettü ile ilgilidir. Çok yıllı bir holding dönemi yaklaşımı istikrarlı bir temettü varsayar, oysa temettü bu yaklaşımdaki olağanüstü büyümeye göre değişir.
Formül 13. 5

Örnek: Geçici olağanüstü büyüme ile ortak stok değerini hesaplayın

Bir yatırımcı Newco'nun stokunu 3 yıl tutmayı planlıyor. Bu dönemde Newco, ilk iki yılda% 6, bundan sonra% 3 oranında büyümeyi planlıyor. Newco'nun son temettüsü 0 Dolardı. 25.% 10'luk getiri göz önüne alındığında, üç yıllık dönemin sonunda Newco'nun hisse senedinin değeri nedir?
Cevap:

Her dönemdeki temettü hesaplanmalıdır [D = D
0 (1 + g)] D

1 = ( 0,05) (1,06) = 0,025) (1 06) = 0 269 9999 = (0 265) (1 06) = 0 289 3
= (0 281) (03.03) = 0. 289 3. yılda hisse senedi fiyatının bugünkü değeri, 3. günde ve sonuna kadar süresiz olarak büyümesini beklediğimizden: Newco'nun hisse senedinin değeri aşağıdaki gibidir:
DDM'yi Kazanç Çoğaltıcı Modeli Geliştirmek İçin Kullanma DDM'yi kullanarak kazanç çarpanı geliştirmek, fiyatın temel belirleyicisiyle başlar. Hatırlayın ki, DDM'yi kullanarak bir hisse senedinin fiyatını belirlemek için, sonsuz temettü, istenilen getiriden, aşağıdaki gibi büyüme oranından çıkarılarak bölünür: Fiyatlara birden fazla kazanç belirlemek için, hisse senedi fiyatı basitçe hisse senedi başına kazanç aşağıdaki gibidir:

Formül 13. 6

Örnek:

DDM
kullanarak Newco'nun 0 $ ile bir şirketin fiyat-kazanç oranını belirleme. 25 temettü ödemesi, 1 ABD Doları EPS. 00,% 10 gerekli iade ve% 5 büyüme varsayarak hisse senedi P / E oranını hesaplayın.

Cevap:

Dikkat!

Temettüdeki değişiklikler açısından, istenen getiri ve büyüme oranı DDM'yi etkiler. Bu değişkenlerdeki değişiklikler hisse senedi P / E oranını da etkiler.