Kazanç Analizi

Bir Borsa Serisi
'na Ait Kazanç Bir borsa serisinin hisse başına kazanç aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:
Formül 13. 8

EPS hisse senedi piyasa serisi = [ (satış) (OM) - amortisman - faiz ] x (1-vergi)
Satış
= Tahmini serilerin hisse başına satışları regresyon ile belirlenir OM
= işletme marjı tipik olarak satış yüzdesi olarak hesaplanır < Amortisman = mevcut amortisman trendini sürdürerek veya beklenen sermaye harcamalarına odaklanarak ve bu rakamın gelecekteki temettülerle nasıl ilişkili olacağı ile tespit edilir.
Faiz = faiz, ödenmemiş borç ve o borcun faiz oranı ile belirlenir.
Örnek: Borsa serisinin EPS sayısını hesaplayın Borsa serisi için aşağıdaki tahminleri varsayarsak, hisse başına satış = 100 dolar. 00, OM =% 50, 20 $ değerindeki amortisman. 00, 2 doların faizi. 00 ve kurumlar vergisi oranı% 40 ise, borsa serisinin öngörülen EPS'sini hesaplarsınız?
Cevap:
EPS = [(100.00) (50%) - 20 $. 00 - 2 $. 00] (1-0. 40) = 16 $. Hisse başına 80
Borsa Serisinin Beklenen Getirisi Bir hisse senedinin kazanç çarpanını belirlemekte olduğu gibi, bir borsa serisinin kazanç çarpanı DDM tarafından türetilebilir.
Formül 13. 9

Kazanç çarpanı
EPS'ye ek olarak, serinin gerekli getiri oranı, büyümesi ve temettü oranı da gereklidir.

Örnek: Borsa serisinin beklenen P / E oranını hesaplayın
Gelecek yılın EPS için serisi 16 $ olarak belirlendi. 80. 4 Dolarlık bir temettü ile. 00 önümüzdeki yılın temettü ödemesi için, hisse senedi serisinin kazanç çarpanı hesaplamak% 10 dönüş ve% 5 büyüme varsayılarak.


Cevap:
Kazanç Çarpanı
hisse senedi
mkt serisi
= 4. 00/16. 80 = 4.7x (0. 10-0. 05) Bir Borsa Serisinin Kazanç Çarpanının Tahmini ve Yorumlanması Borsa serisi için kazanç çarpanı değerini belirlemek için aşağıdaki girdilerin belirlenecek:
1.
EPS
Gelecek yılki EPS, kazanç oranını belirlemek için tahmin edilmelidir.
2. Gerekli Getiri Oranı
Bu getiri CAPM modelinden (R 999 serisi
= R f
+ B serisi (R piyasa - R f ) Gerekli getiri oranı artarsa ​​çarpan azalır. 3. Beklenen Büyüme Hızı Beklenen büyüme oranı, 4. Temettü
Beklenen büyüme oranı artarsa, tutarlılık oranı (1-ödeme oranı) ve kurumsal ROE (g = (tutma oranı) (ROE)). DDM'de kullanılacak temettü, geçen yıla ait temettü, önce DDM'teki temettü, gelecek yılın temettüsü olarak hesaplanmalıdır.Geçen yıl kurumsal kazancın yanı sıra kurumsal ödeme oranı göz önüne alındığında geçen yılın temettüsü hesaplanabilir. Yukarıda türetilen büyüme oranını kullanarak, gelecek yılın temettüsü belirlenebilir. 5.
Gelecek fiyat
Şirket için gelecekteki fiyat, gelecek yıl karını şirketin istenen getiri oranının ve büyüme oranının farkına bölünerek elde edilebilir. Hisse Senedi Piyasası Serisi
için beklenen getiri oranı Temettü dahil bir borsa serisinin beklenen getiri getiri oranı, belirli bir zaman periyodunda borsa serilerinde beklenen göreceli değişimdir.
Formül 13. 11


E (R)
= Serinin bitiş değeri + Temettü - Başlama. Serisi değeri> Başlayacak. Serinin değeri
Örnek: Bir borsa serisi için beklenen getiri oranını hesaplayın
Borsa serisi için, 5 Dolarlık bir temettünün olduğu tahmin edilmektedir. 00 ve bitiş değeri 25 ABD Doları'dır. Borsa serisinin şu anki değeri 15 $ ise, borsa serileri için beklenen getiriyi hesaplayın.

Cevap:
E (R) = ($ 25 + 5 - $ 15) = 1. 0 veya% 100 dönüş 15 $