Sabit fiyat

'Sabit Fiyat' TANIMI

Değişmeyen faiz oranına dayanan bir takas bacağı. Sade bir vanilyalı faiz oranı takası, iki nakit akışı akışının değişimi anlamına gelir. Her iki akışlar temsili asıl aynı miktarda göre, ancak bir akım sabit bir oranda (ya da sabit fiyat) o hayali asıl faiz getiren ve bir akış yüzer oranda kavramsal temel üzerinde ilgi öder (veya yüzer bir fiyatı) vardır.

'Sabit Fiyat' KIRMA

dere takas süresi boyunca değişmez sabit oranlı iken periyodik olarak gösterge faiz olarak takas süresi boyunca dalgalı kur akışı değişiklikleri oran, genellikle LIBOR, piyasa koşullarına uygun olarak değişir. Karşı taraf olarak adlandırılan iki taraf, faiz oranındaki değişikliklere maruz kalmalarını azaltmak veya faiz oranlarındaki değişikliklerden kâr elde etmek için bu tür işlemlere girerler.