Franchise Faktörü

'Franchise Factor' TANIMI

Bir şirketin yeni yatırımdaki birim büyüme başına fiyat kazancı (P / E) oranına olan etkisinin ölçümü. Örneğin, franchise faktörü 3, bir şirketin P / E oranının, şirketin kitap değerindeki her büyüme birimi için üç birim artacağını gösterir.
Franchise faktörü, piyasa getirilerinin üzerinde kalan yıllık yatırım getirilerinin ve getirilerin süresinin çarpımı olarak hesaplanabilir. Tek başına yüksek bir franchise faktörü ile bir P / E oranı yükseltilmez.

AŞAĞI 'Franchise Factor'

KIRILMAYIN Yüksek bir franchise faktörüne sahip bir şirketin defter değerine kıyasla olağanüstü yüksek E / P oranları olacaktır. Bu, işin maddi gücü değil, temel güçlü noktaları sürekli olarak kullanma becerisinden kaynaklanmaktadır. Birçok franchise'da durum böyle olduğu için "franchise faktörü" terimi geliştirildi.