Küresel Fon

'Küresel Fon' TANIMI

Yatırımcının kendi ülkesini de içeren dünyanın herhangi bir yerindeki şirketlere yatırım yapabilen yatırım fonu, kapalı uç fonu veya borsa fonudur. Bu fonlar çeşitlendirme için daha fazla küresel fırsat sunuyor ve enflasyon ve kur risklerine karşı bir önlem olarak hareket ediyor.

KÜRESEL KÜRESEL FONK '

Çoğu kimse, küresel bir fonu uluslararası ya da yabancı bir fon ile karıştırıyor. Aradaki fark, küresel bir fonun tüm dünyayı içerdiği, bununla birlikte uluslararası / yabancı bir fonun, yatırımcının ülkesinde şirketler hariç tüm dünyayı kapsamasıdır.