Büyüyen-Hisse İpoteği

Büyüme Amaçlı İpotek TANIMI

Aylık ödemelerin belirlenen bir programa göre zamanla arttığı sabit oranlı ipotek. Kredi faiz oranı değişmez ve negatif itfa yapılmaz. Bir başka deyişle, ilk ödeme tamamen amortismanlı bir ödeme yöntemidir. Ödemeler arttıkça, tamamen amortismana tabi tutulacak bir ödemenin üstünde ve altında kalan ek tutar, doğrudan ipotek kalan bakiye uygulanır, ipotek ömrü kısaltılır ve faiz tasarrufu artar.

AŞAĞI BREAKING 'Büyüyen Hisse İpotek'

Artan hisse ipotek ile mezun olmuş bir ödeme ipotekini karıştırmayınız. Bir mezun olmuş ödeme ipotekinin sabit faiz oranı ve belirli aralıklarla artan ödemeleri vardır, ancak mezun olmuş bir ödeme ipotekinin negatif amortismanı vardır. Başka bir deyişle, büyüyen özsermaye ipotekinin aksine, mezun olmuş bir ödeme ipoteğindeki ilk ödemeler tamamen amortismana tabi olan ödemenin altında olacak şekilde ayarlanır (aslında faiz ödemelerinin ne olacağı aşağıda belirlenir). Bu, faiz tasarrufundan ziyade negatif amortisman yaratmaktadır.