Garanti edilen Minimum Emeklilik - 1978 ve 1997 yılları arasında Birleşik Krallık kamu sektöründe çalışırken kazanılan emeklilik maaşlarını garanti eden Minimum Emeklilik - GMP

1978 ve 1997 yılları arasında Birleşik Krallık kamu sektöründe çalışırken kazanılan "Garantili Asgari Emeklilik - GMP"

Emeklilik TANIMI. Bu yıllarda İngiltere'nin kamu emeklilik planı ihale edildi ve Kazanılan emekli maaşları diğer yıllardan farklı olarak ele alınmaktadır. Bu yıllarda kazanılan emeklilik maaşının miktarı, çalışanların aksi yönde kazanılacak tutara kabaca denktir.

AŞAĞI KAZANMA 'Güvence altına Alınmış Minimum Emeklilik - GMP'

Garantili minimum emekli aylığı, yalnızca belirtilen yıllarda kazanılan emeklilik aylığı için geçerlidir. Bir kamu sektörü çalışanı, belirtilen yıllar öncesinde veya sonrasında gelir elde ettiyse, emekli aylığının farklı zaman periyotları ayrı ayrı hesaplanır. 6 Nisan 1997 tarihinden sonra garanti edilen minimum emekli maaşı artık birikmemiştir ve sistem değiştirilmiştir.