Yasadışı Kar Dağıtımı

'Yasadışı Kar Dağıtımının Tanıtımı'

Bir şirket tarafından tüzük ve / veya eyalet kanunlarına aykırı bulunan bir temettü. Böyle bir temettü beyan edilirse, şirketin yönetim kurulu hissedarları ve alacaklıları tarafından dava açılabilir; şirket de kovuşturma ile karşı karşıya kalabilir.

AŞAĞI YANLIŞ KARARLARIN KIRILMASI

Birçok devlet, sermaye artıhesabı hesabından temettü ödemelerini yasaklar. Kar payları genellikle net kazançlardan veya dağıtılmamış kârlardan ödenir. Yasadışı temettüler, şirketin mali durumunu önemli ölçüde zayıflatabilir ve alacaklılarını daha büyük bir risk derecesine maruz bırakabilir.