Kaizen

'Kaizen' TANIMI

Kaizen, üretkenliğin kademeli ve metodik bir süreç olarak gelişmesini sağlayan bir felsefe ve uygulamadır. Kaizen, "daha iyi olabilmek için" değiştirmek anlamına gelen Japon terimidir. Kaizen kavramı geniş bir fikir yelpazesini kapsar. Ekip atmosferi yaratarak, günlük prosedürleri geliştirerek, çalışanların memnuniyetini sağlamayı ve daha tatmin edici, daha az yorucu ve daha güvenli bir iş yaratarak çalışma ortamını daha verimli ve etkili hale getirmeyi içerir.

KESİNLİKLE AŞAĞI 'Kaizen'

Kaizen felsefesinin temel hedeflerinden bazıları; atıkların, kalite kontrolün, ekipmanı. Kaizen felsefesinin bir örneği, iyileştirme önerilerinin teşvik edildiği ve ödüllendirildiği Toyota üretim sistemidir ve bir arıza olduğunda üretim hattı durdurulur.

Kaizen'in genel amacı, bir şirkette iyileştirmeler yapmak için belli bir süre zarfında küçük değişiklikler yapmaktır. Bu, değişikliklerin yavaş gerçekleşmesi anlamına gelmez, küçük değişikliklerin artık gelecekte büyük etkileri olabileceğini kabul eder. Herhangi bir çalışan herhangi bir zamanda iyileştirme yapabilir. Herkesin şirketin başarısı konusunda bir pay sahibi olması ve herkesin iş modelini daha iyi hale getirmeye yardımcı olması için her zaman gayret göstermesi gerekiyor.

Geleneksel Kavramlar

Geleneksel Japon kaizen fikirleri takım çalışması, kişisel disiplin, iyileştirilmiş moral, kalite ve iyileştirme önerileri olmak üzere beş temel ilkeyi izlemektedir. Bu beş ilke, üç önemli sonuç doğurmaktadır: atıkların ortadan kaldırılması, iyi temizlik ve standardizasyon. İdeal olarak, Kaizen bir şirket kültürüne o kadar yerleşmiş olur ki, CEO'tan giriş seviyesi zemin işçilerine kadar tüm çalışanlar arasında doğal olarak olur. Firma ayrıca, daha az stok, daha az sorun ve daha az atık anlamına gelen daha az çalışmayı da öğrenir ve bunların hepsi daha fazla etkinliğe yol açar. 21. yüzyıl şirketlerinin başarısına yardımcı olan tüm teknoloji harikalarına ek olarak, kaizen felsefeyi takip edenlere önemli bir rol oynamaktadır.

Çağdaş Tutumlar

Hiçbir şey ekip çalışması olmadan bir kaizen çerçevesinde yapılmaz. Düzenli ekip toplantıları iyileştirmeleri, değişiklikleri ve projeleri tartışır. Küçük değişiklikler yalnızca küçük bir ekibi etkileyebilir. Büyük projeler, şirketin tamamının revizyona tabi tutulmasını gerektirebilir.

İyileştirmeler genelde "plan-do-check-act" anlamına gelen PDCA formatını takip eder. "Plan" bölümünde, ekipler bir sorunu çözmeye çalıştıklarında herkesin neler bekleyebileceğini bilmesi için değişiklikleri haritalandırmayı içerir."Yapmak", sorun için en iyi çözümü uygulamak demektir. "Kontrol" aşaması, sorunun çözülüp sonuçlanıp sonuçlanmadığını değerlendirmektir. Bir şirket "hareket" aşamasını yaptığında, çözümün bir şirket standardı haline gelip gelmeyeceğini veya daha fazla değişiklik yapılmasını isteyip istemediğini belirler. Yöneticiler daha fazla değişiklik uygulamaya karar verirlerse, Kaizen plan adımına geri döner ve süreç tekrar başlar.