Lider Banka

'Kurşun Banka' nedir

Kurşun banka, bir kredi sendikasyonunun düzenlenişini denetleyen bir bankadır. Kurşun bankaya, üyelerin işe alınıp finansman şartlarının müzakere edilmesini gerektiren bu hizmet için ek bir ücret ödenmektedir. Avro bonosu piyasasında kurşun banka, bir underwriting sendikası için bir temsilci kapasitesinde davranır.

KESİNLİKLE 'Kurşun Banka'

"Kurşun banka", bir güvenlik altına alma sürecini yöneten bir yatırım bankasına da atıfta bulunabilir. Bu anlamda, bankaya bir kurşun müdürü veya yönetici sigortacı olarak da başvurulabilir.
Bu terimin üçüncü bir anlamı, basitçe, birkaç farklı amaca yönelik olarak birkaç banka kullanan bir kuruluşun birincil bankasıdır.