Yaşam Döngüsü Analizi: İş Çevrimi

  1. İş döngüsünün beş ana aşaması vardır:
  2. Durgunluk
  3. Kurtarma
  4. Erken Açılım
  5. Geç Genleşme
Durgunluğa Yavaşlama

Grafik 1: İş Dünyası Çevrim Diyagramı 1)
Durgunluk

Durgunluk dönemi, çevrimin alt aşaması olarak tanımlanmaktadır. İyileşmenin aşama aşaması olarak nitelendirilir. Bu aşamada, Fed büyümeyi teşvik etmek için para arzını genişletecek. Bu aşamada cazip yatırım fırsatları, emtia ve hisse senetleri gibi yatırımları içerir.

2) R kurtarma
Kurtarma evresi, durgunluk sonrası aşamadır. Ekonomi durgunluğun ardından "toparlanmaya" başlamıştır; Federal Hükümetin ekonomiyi harekete geçirme hareketi bir etkiye başlamıştır. Bu aşamada cazip yatırım fırsatları, çevrimsel yatırımlar ve emtia gibi yatırımları içerir.

3) Erken Açılım
Erken açılım aşaması, iyileşmenin ivme kazandığı toparlanma aşamasının devamıdır. Bu aşamada, cazip yatırım fırsatları genel borsa ve gayrimenkul yatırımlarını içerir.

4) Geç Genleşme
Geç genleşme evresi, erken genişleme aşamasından sonra da devam ediyor. Bu aşamada genişleme ivmesi devam eder ve yatırımcı güvenini kuvvetlendirir. Son genişleme aşamasındaki cazip yatırım fırsatları, tahvillere ve faiz duyarlı yatırımlara yönelik yatırımları içerir.

5) Durgunluğa Yavaşlama
Bu aşama, genişleme aşamasından sonra gerçekleşir ve ekonominin yavaşlamanın ve hatta negatif dönüşün belirtileri göstermeye başladığı aşamadır. Bu aşamada cazip yatırım fırsatları, tahvillere ve faiz duyarlı yatırımlara yönelik yatırımları içerir.