Yaşam Döngüsü Analizi: Endüstriyel Yaşam Döngüsü

Küresel endüstri analizi ile ilgili olarak, getiri beklentileri ile ilgili birçok önemli unsur var.

 1. Talep
  Küresel endüstri analizi ile başlamak için bir talep tahmini yapılması gerekiyor. Bu aynı zamanda şirketin ürünü yerine koyanların bir analizini içerebilir. Bu bağlamda, talep analizi dünya çapındaki talep üzerine kurulmuştur.
 2. Değer Oluşturma
  Bu öğe, değer zinciri aracılığıyla çıkarılan değer kaynaklarına odaklanır. Değer zinciri, hammadde tedarikçilerinden değil, bitmiş ürünü tüketicilere ulaştıran dağıtım firmalarından oluşmaktadır.
 3. Endüstri Yaşam Döngüsü
  Endüstri yaşam döngüsünün küresel bağlamda incelenmesi, yerli sanayi analizinde olduğu gibi önemlidir. Bir endüstrinin büyüme umutlarını uygun bir büyüme oranını belirlemek için anlamak önemlidir.
 4. Rekabet
  Küresel endüstrideki rekabet, global endüstriler ve yasalar göz önüne alındığında analiz yapıldığından daha karmaşıktır.
Öncü Aşama

 1. Büyüme Aşaması
 2. Olgun Büyüme Aşaması
 3. İstikrar Sağlama / Olgunluk Fazı
 4. Yavaşlama / Azaltma Aşama
 5. 1)

Öncü Aşama Bu aşama, endüstrinin ürününe olan talebin az olması ve yüksek başlangıç ​​maliyetleri ile karakterizedir. Bu aşamadaki sanayiler, genellikle yüksek başlangıç ​​maliyetleri ve az satış ile yeni kurulan firmalardır.

2)

Büyüme Aşaması Öncü bir aşamadan sonra bir sanayi büyüme evresine geçebilir. Büyüme aşaması, az rekabet ve satışların hızlanması ile karakterizedir. Bu aşamadaki sanayiler tipik olarak öncü aşamalardan sağ kurtulmuş ve satış büyümesini tanımaya başlamışlardır.
3)

Olgun Büyüme Aşaması Büyüme aşamasından sonra bir sanayi olgun büyüme evresine ulaşacaktır. Olgun büyüme evresi, ortalama büyümenin üzerinde karakterize edilir, ancak artık büyümeyi hızlandırmaz. Bu aşamadaki sanayiler artan bir rekabetle karşı karşıyadır ve sonuç olarak kar marjları aşınmaya başlar.

4)

Stabilizasyon / Olgunlaşma Fazı Büyüme aşamalardan sonra bir sanayi istikrar / olgunluk evresine girecektir. Stabilizasyon / olgunluk evresi şu anda ortalama bir büyüme ile karakterizedir. Bu aşamadaki sanayiler önemli rekabete sahiptir ve öz kaynak getirisi artık normalleştirilmiştir. Bu genellikle bir endüstrinin geçeceği en uzun safhadır.
5)

Yavaşlama / Azaltma Aşaması Yavaşlama, büyüme ve olgunluk evrelerini takip eder. Yavaşlama / çöküş evresi talebin diğer yedek (yeni) ürünlere kayması nedeniyle azalan büyüme ile karakterizedir.