Likidite Gap

'Likidite Gap' TANIMI

Aynı varlıkları paylaşmayan varlık ve yükümlülüklerin bir şirketin varlıklarıyla bir firmanın yükümlülükleri arasındaki fark. Bu boşluk, firmanın yükümlülüklerden daha fazla varlığa sahip olup olmadığına ya da tam tersi olmasına bağlı olarak olumlu ya da olumsuz olabilir.

AŞAĞI YANITLI 'Likidite Boşluğu'

Bankalar için likidite boşluğu, mevduat ve çekme işlemleri yapıldığı günden itibaren değişebilir. Bu, likidite boşluğunun, uzun süredir üzerinde çalışılabilecek bir rakam yerine, bir firmanın riskinin hızlı bir fotoğrafı olduğunu ifade eder. Zaman dilimindeki bankaların dönemlerini karşılaştırmak için marjinal boşluğu hesaplayın, ki bu da farklı dönemlerin boşlukları arasındaki farktır.