Marjinalizm

'Marjinalizm' TANIMI

Ekonomideki marjinal kuram ve ilişkilerin incelenmesi. Marjinalizmin temel odağı, yaratılan, satılan vb. Malların miktarındaki artımlı artışlardan ve bu önlemlerin tüketici seçimi ve talebi ile nasıl ilişkilendirildiğinden ne kadar ekstra kullanım sağlandığıdır.
Marjinalizm, bilinen fiyatlarla bir pazarda rasyonel tercihler yapanlar arasındaki bağlamda marjinal fayda, marjinal kazanç, marjinal ikame oranları ve fırsat maliyetleri gibi konuları kapsar.

Marjinalizm, bazen bireysel tüketicilerin marjinal fayda gibi, doğru önerilerin çoğunun doğru olarak ölçülmesi güç olduğu için, ekonominin "daha şaşırtıcı" alanlarından biri olarak eleştirilmektedir. Ayrıca, marjinalizm, pratik dünyada var olmayan mükemmel pazarlar (yakın) varsayımına dayanıyor. Marjinalizmin temel fikirleri genelde çoğu ekonomi düşünce okulunda kabul edilir ve yine işletmeler ve tüketiciler tarafından seçimler yapmak ve malları değiştirmek için kullanılırlar.