Net Finansal Kiralama Avantajı - NAL

'Kiralama için Net Avantaj - NAL' TANIMI

Bir şahsın ya da bir işletmenin bir varlığı kiralamayı seçmesinden kaynaklanacak toplam parasal tasarruf, bunun tamamını satmamaktır. Kiralama işleminin faydası, varlığın net bugünkü değeri net olarak kiralanmanın net bugünkü değeri ile karşılaştırılarak belirlenir.

AŞAĞI KAZANIN 'Kiralama için Net Avantaj - NAL'

Hesaplamada gerekli olan detay seviyesine bağlı olarak, NAL mevcut değer hesaplamaları amortisman, varlığın ortalama ömrü, varlık, faiz oranındaki değişim beklentileri vb. Basit durumlarda, NAL, sermayenin maliyetini hesaba katmak yerine, bir varlık satın almadan finansal kiralama yoluyla kurtarılabilecek para olarak ifade edilir.