Normal-Course İhraççı Teklifi - NCIB

'Normal Kurs Sağlayıcı Teklifi - NCIB'

TANIMI Bir şirketin kendi stokunu halktan geri alması için iptal etmesi için Kanada dönemi. Normal kurs ihracı teklifinde (NCIB), bir şirketin işlemin nasıl yapıldığına bağlı olarak hisselerinin% 5 ila% 10'unu geri satın almasına izin verilir. İhraççı, bir yıl gibi belli bir süre boyunca hisseleri geri satın alır. Bu geri alım stratejisi, şirketin hisse senedi fiyatının uygun olması durumunda satın almasını sağlar.

Başka bir ihraç teklifi türüne göre, bir şirket önceden belirlenmiş bir tarihte ve fiyatta tüm paydaşlarından belli sayıda hisse geri alacaktır. Bir şirketin hisse senetlerinin tamamını bu şekilde geri sattığı bir ihraççı teklifi, özel bir işlemdir.