Işletme kazançları

'Faaliyet Kazançları' nedir?

Satılan malların maliyeti, yönetim ve pazarlama, amortisman ve diğer genel maliyet gibi doğrudan işletme faaliyetleriyle ilişkili olan giderlerin gelirlerden çıkarılmasıyla kazanılan kazanç işletme maliyetleri. İşletme kazancı karlılığın önemli bir ölçütüdür ve bu metrik, faiz ve vergiler gibi faaliyet giderlerini içermediğinden, şirketin temel işletme karlılığının değerlendirilmesini sağlar.
İşletme geliri olarak da bilinir.

FAALİYET KAZANIMI 'FAALİYET KAZANÇI KARŞILAŞTIRMA'

İşletme kazançları, faiz ve vergilerden önce elde edilen kârlılık, EBIT veya kazanç ölçütlerinden farklı olarak, işletme dışı geliri hariç tutarken, EBIT, -faaliyet gelirleri.
Örneğin, Widget Co. belirli bir çeyrekte 10, 000, 000 ve yıl boyunca işletme giderlerinde 7, 500, 000 cirosa sahip olsaydı, işletme kazancı 2, 500, 000 $ olurdu. Net gelir Faiz giderlerini ve vergileri işletme kazançlarından çıkararak türetilir. Bu örnekte% 25 olan işletme marjı veya işletme gelirleri, gelirlerin bir yüzdesi olarak, kârlılık trendinin bir göstergesi olarak yönetim ve yatırımcılar tarafından bir çeyrekten diğerine doğru yakından izlenmektedir.