Görüş Alışveriş

'Fikir Alışveriş' TANIMI

Kesin olmayan bir muhasebecinin fikrini verecek bir dış denetçi arama uygulaması. Görüş alışverişleri, şirketin mali kayıtları hakkında olumlu görüş almak için bazı firmalar tarafından uygulanmaktadır. Bir muhasebecinin görüşü (ayrıca denetçi sertifikası olarak da bilinir), şirketin finansal tablolarının oldukça sunulduğunu ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) uygun olduğunu göstermek için hazırlanmıştır. Bu görüş, karar verirken bir şirketin kitap ve kayıtlarının bağımsız görüşlerine dayanan borç verenler ve yatırımcılar için önemlidir.