Risk Arbitrajı

'Risk Arbitrajı' nedir?

Risk unsuru içeren üç arbitraj türü için kapsamlı bir tanım:
1) Birleşme ve satın alma arbitrajı - Aynı anda şirket edinimi ve satın alınan şirkette hisse satışı (veya kısa satış).
2) Tasfiye arbitrajı - Bir şirketin mevcut değeri ile tahmini tasfiye değeri arasındaki farkın kullanılması.
3) Çiftler ticareti - Aynı endüstrideki benzer iki şirket arasında tarihsel olarak çokça bağlantılı olan bir farkın kullanılması. İki şirketin değerleri tarihsel olarak yüksek bir seviyeye çıktığında, her biri için bir ofset pozisyonu alabilir (örn. Birinde uzun ve bir diğerini kısa tutun), çünkü tarihin gösterdiği gibi benzer şekilde değer kazanacakları kaçınılmaz olacaktır.

ALTINDA 'Risk Arbitrajı' KESİNLİKLE

Teorik olarak gerçek arbitraj risksiz, ancak faaliyet gösterdiğimiz dünya bu fırsatlardan çok azını sunuyor. Bu arbitraj şekilleri biraz riskli olmasına rağmen, para yöneticilerinin (başta hedge fon yöneticileri olmak üzere) ve bireysel yatırımcıların istihdam edebileceği nispeten düşük riskli ticaret stratejileri.