ÖRnek Sorular 1 - 5

1. A)
Özel amaçlı belediye bono faizleri B)
Yüzde tükenme
C)
Kamu amaçlı belediye bono faizleri
D )
Teşvik stok opsiyonu uygulamasında pazarlık unsuru
2. Bir vergi mükellefinin AMT'den kaçınmasına yardımcı olmak için geçerli planlama ipucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Teşvik stok opsiyonlarının uygulanmasının ertelenmesi B)
Yüksek temettü hissesine sahip hisse senedi yatırımları
C)
Özel faaliyet belediye tahvilleri satın alın
D) Evli dosyalama dosyası daha düşük dışlama tutarı için ayrı olarak
3. Aşağıdakilerden hangisi AMT yükümlülüğünden muaftır?
I. S-Şirketler
II. C-Kurumlar ilk varlık yıllarında
III. Kalifiye Halka Yardım Kuruluşları
IV. C-Corporation, varlıklarının ilk yılında brüt makbuzları 7, 500 000 dolardan az olan miktarlar, ikinci yılında muaf tutulacaktır.
A)
I ve II yalnızca B)
I ve III yalnızca
C)
I, II ve III
D) I, II, III ve IV < 4. AMT HARİCİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER
A)
AMT vergi oranları% 26 ve% 28'dir.
B) Özel faaliyet bağlarından alınan vergiden muaf faiz tercih unsurudur.
C)
AMT yükümlülüğü, bireysel vergi mükellefi için IRS Form 6251'de hesaplanmaktadır.
D) Teşvik stok opsiyonları bir dışlama kalemi olarak düşünülür.
5. Aşağıdakilerin hepsi ortak olarak "ertelenmiş öğeler" DIŞINDA mı?
A)
Amortisman
B) Standart kesinti
C)
Maddi olmayan sondaj masrafları
D) Teşvik stok opsiyonları