öDeme gücü Koni

'Solvency Cone' TANIMI

Finansal varlıkların alım satımı sırasında işlem maliyetlerinin etkisini göz önüne alan bir model. Belirli bir zamanda ("t") borç ödeme konisi, teklif sorma fiyatları dikkate alınarak t zamanında negatif olmayan bir portföyde değiştirilebilen pozisyonların setidir. Teklif ve fiyat fiyatları arasındaki fark, işlem maliyetlerinin önemli bir bileşenidir.