Devlet gelir vergisi

'Devlet Gelir Vergisi'

TANIMI Devlet düzeyinde gelir üzerinden alınan vergi. Devlet gelir vergileri, devlet destekli 529 planına katkıda bulunmak gibi belirli faaliyetler için verilebilecek kesintileri ve kredileri kendi kümesine sahiptir. Federal kazançlarından kesintileri sınıflandıran mükellefler, Çizelge A'da ödenen devlet vergilerini düşürebilir.

AŞAĞI 'Devlet Gelir Vergisi'

Tüm devletler gelir vergisini değerlendirmez. Alaska, Florida, Nevada, Güney Dakota, Texas, Washington ve Wyoming hiçbir devlet vergisi vardır. New Hampshire ve Tennessee, sadece temettü ve faiz geliri üzerinden vergi öder. Tabii ki, vergilendirmenin genel seviyesi bir devletten diğerine değişir.