Belirtilen Değer

'Belirtilen Değer Nedir'

Belirtilen değer, par değer olarak değil muhasebe amaçlarıyla bir şirketin hisse senedine tahsis edilen bir değerdir. Belirtilen değerin piyasa fiyatı ile ilişkisi yoktur.

AŞAĞI ÖNERİLEN DEĞERİN

KESİLMESİ Örneğin, ifade edilen değer hisse başına 1 dolar ise ve şirket 1 milyon hisse çıkarırsa, hisse senedinin değeri 1 milyon dolar olur. Bu tutar şirketin sermaye stok hesabına yatırılır ve bir şirketin yasal sermayesi olarak kabul edilir. Yasal sermayeyi olumsuz yönde etkilemesi durumunda bir şirketin temettü dağıtması ya da geri satın alması genellikle yasadışı olduğundan belirtilen değer, hissedarlara bir miktar koruma sağlamaya yardımcı olur.
Parasal değer hisse senedi, hissedarın katkıda bulunduğu asgari tutarı temsil eden yüzünde belirtilen bir değere sahiptir. Öz sermayesi bulunmayan hisse senedinin, yönetim kurulunun uygun gördüğü herhangi bir hisse için şirketten çıkarmasına izin veren herhangi bir belirlenmiş değeri yoktur.