Ticaret tarihi Muhasebe

'Ticaret Tarihi Muhasebesinin Tanıtımı'

Bir şirket muhasebeci ve muhasebeci, bir sözleşmenin yapıldığı tarihte (ticaret tarihi) gerçekleşen işlemleri kaydetmek için kullanır; işlemin kesinleştiği tarihte (uzlaştırma tarihi). İşlem faiz getiriyorsa, ödeme, ödeme tarihi gelene kadar kitaplara kaydedilemez.

KESİLME AŞAĞI 'Ticaret Tarihi Muhasebesi'

Şirketin finansal tablolarını etkileyebileceği için, ticaret tarihi ile ödeme tarihi muhasebesi arasındaki ayrım önemli bir husustur. Örneğin, 31 Aralık'ta bir yıl sonu olan ZXC Corp.'un 26 Aralık'ta borçlu yeni bir fabrika satın aldığını ve bu faktörü gelecek yılın 31 Ocak'ında alacağını varsayalım.
ZXC ticari tarih muhasebesi kullanırsa, varlık ve kredi miktarı, 26 Aralıkta beş gün boyunca herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeksizin şirket defterlerine kaydedilir. Hesaplaşma verileri muhasebesini kullandıysa, varlık ve borç kaydedilir ertesi yılın 31 Ocak tarihli şirket kitaplarında.