Eksik istihdam dengesi

'Eksik İş Güvencesi Dengesinin TANIMI '

Ekonomideki eksik istihdamın sürekli olarak normunun üstünde olduğu ve denge durumuna girdiği bir durum.Bu da işsizlik oranının istikrarsız olarak işsizlik oranının ya da enflasyonu yükseltmeyen enflasyon oranının üstünde seyretmesinin bir sonucudur İşsizlik (NAIRU, sürekli ekonomik zayıflık nedeniyle.

AŞAĞIDAKİ KIRIŞMA 'Eksik İş Güvencesi'

Ekonomideki eksik istihdam, işçilerin, daha az beceri gerektiren işleri yerine getirmek zorunda kaldıkları anlamına gelmektedir sahip oldukları veya daha düşük ücret veya daha az saat sunmalarını istemektedir. Eksik istihdam derecesi, iş piyasasının gücü (veya eksikliği) ile belirlenir ve ekonomi ve istihdam zayıf olduğunda yükselmeye eğilim gösterir. Keynesyen ekonomi, eksik istihdam denge durumuna bir çözümün, ekonomiyi canlandırmak için bütçe açığı harcaması ve para politikası yoluyla olduğunu ileri sürüyor.