Su hakları

'Su Hakları' TANIMI

Su hakları, gayrimenkul sahipliğine iliĢkin çıkarlardan biridir ve komĢu su cisimlerini kullanma hakları ile ilgilidir. Irmak hakları, mülkleri nehir, nehir veya gölde bulunan arazi sahiplerine verilir. Tipik olarak, arazi sahipleri, suyun yukarı veya aşağı komşularına zarar vermediği sürece su kullanma hakkına sahiptir. Su, seyrüsefer izni olmayan bir suyolu olması durumunda, arazi sahibi genelde suyun altındaki araziyi suyolu tam merkezine aittir.

AŞAĞI 'Su Hakları' KESİNTİSİ

Yasal hak, sınırları büyük, gezinilebilen göller ve okyanuslar olan toprak sahipleriyle ilgilidir. Yasal haklarına sahip olan arazi sahipleri sulara sınırsız erişime sahiptir, ancak araziyi sadece orta yüksek su işaretine sahiptir.
Bu noktadan sonra arazi hükümete aittir. Su hakları müsaittir; yani arazi sahibine değil, toprağa bağlıdırlar. Başka bir deyişle, bir okyanus cephesi mülkiyeti satılırsa, yeni mülkiyet kıyı hakları elde eder; satıcı haklarını devreder.